Верници

Се обраќаме кон нашите Верници и сите Симпатизери на МПЦ Свети Наум, Триенген. Ви ја пружиме можноста да бидете информирани за сите наредни Настани околу вашата Црква.

Оставете ни ги вашите податоци за да можеме да ви праќаме информации, покани и слично во иднина.

Пратете ни e-mail со наведените податоци.

  • Име
  • Презиме
  • Професија
  • Адреса и број
  • Поштенски број
  • Град
  • Телефон (по желба)