Донации

Драги Браќа и Сестри

Вие знаете и самите колку труд и работа членовите од црковниот одбор доброволно влозуваат да помогнат околу создавањето на една Македонска Православна Црква во близина на Верниците кои живеат во далечина од својот роден крај. Но тоа не е доволно. Создавањето на МПЦ значи и голема финансиска Обврска и потреба.

Затоа ви се обраќаме на сите вас Верници, Симпатизери и Добротворни луѓе да ја подржуваат иницијативата за созадавање на Македонска Православна Црковна Општина во нашата втора татковина, Швајцарија, со успех да го спроведеме. Ве молиме за редовни донации во било која височина на сума да донирате за изгрдба и одржување на вашата Црква МПЦ Свети Наум, Триенген. За наша добротворност и наш Мир во душата.

Секоја сума е добродојдена и примена со голема благодарност.

Информации за уплата:

Bank:
Mazedonische Orth.Kirhegemeinde
HL.NAUM OHRIDER

CH-6234 Triengen

Triba PartnerBank, 6234 Triengen

Konto Nr. 16 3.314.782.05
IBAN
CH46 0669 0016 3314 7820 5

Податоци на уплатникот:

  • Име
  • Презиме
  • Адреса и број
  • Поштенски број
  • Град
  • Телефон (по желба)

Би се заблагодаруваме за вашиот придонес и интерес. Господ е со вас.