Јазик

Хронологија на црквата

„Св. Наум Охридски“ од Тринген кантон Луцерн Швајцарија